Manualne badanie i leczenie zaburzeń czynności narządu ruchu wg koncepcji Lewita

Terapia manualna tkanek miękkich wg Lewita jest metodą diagnozowania, leczenia (normalizacji) i profilaktyki odwracalnych dysfunkcji stawów, więzadeł, mięśni, ścięgien, powięzi powierzchownych i głębokich oraz skóry. W oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu neurofizjologii likwidowane są wszelkie ograniczenia ruchowe (zniesienie patologicznych barier czynnościowych), zjawiska reflektoryczne (objawy odruchowe w tkankach) oraz stereotypy funkcjonalne.

Strategia leczenia opiera się na odnalezieniu wszystkich ogniw łańcucha dysfunkcji będącego kombinacją oddziaływań i wzajemnych zależności pomiędzy patologią funkcjonalną stawów, mięśni, powięzi i skóry, a także wpływów wisceralnych. Następnie rozróżnieniu, które dysfunkcje są pierwotne – nadrzędne, a które wtórne – podrzędne i w rezultacie poddaniu terapii jedynie dysfunkcji pierwotnych i/lub tych znajdujących się w tak zwanych miejscach kluczowych (dysfunkcje wtórne ulegają wówczas samonormalizacji), przez co leczenie jest mniej obciążające dla chorego i o wiele bardziej efektywne, ponieważ znacznie ogranicza możliwość nawrotów objawów.

Terapia manualna tkanek miękkich wg Lewita ogromną wagę przywiązuje do profilaktyki i autoterapii zaburzeń funkcjonalnych układu motorycznego. Profilaktyka polega głównie na wyedukowaniu pacjenta ergonomicznych zachowań w życiu codziennym i pracy zawodowej (eliminacja przeciążeń statycznych i dynamicznych), reedukacji prawidłowych wzorców posturalnych, ruchowych i oddechowych, a także prewencyjnym badaniu i leczeniu dysfunkcji narządu ruchu w ich fazie bezobjawowej.

W autoterapii pacjent wykonuje automobilizacje i techniki energii mięśniowej (głównie AGR i PIR). Opanowanie przez pacjenta autoterapii pozwala na: kontynuowanie procesu leczenia w domu, uniezależnienie się od terapeuty, autopomoc w sytuacjach nagłych, a także świadome przejęcia odpowiedzialności za stan własnego zdrowia i samopoczucia.

Profilaktyka i autoterapia są praktyczną realizacją myśli prof. K. Lewita, która mówi, iż optymalną sytuacją zdrowotną jest ta, kiedy pacjent leczy się sam, zaś terapeuta dostarcza mu jedynie wiedzy i umiejętności jak tego dokonywać samodzielnie.

WSKAZANIA DO TERAPII:

  • urazy mięśni,
  • powięzi,
  • więzadeł,
  • ścięgien.

Kwalifikacje do wykonywania zabiegów nadane przez Czeskie Towarzystwo Medycyny Manualnej - sekcja fizjoterapii.