Gimnastyka mózgu

Gimnastyka mózgu® jest metodą poprawiania zdolności uczenia się Uaktywnia i integruje sieci nerwowe w obu półkulach mózgu jednocześnie, ułatwia komunikowanie, stymuluje do aktywności, uczy koncentracji na wykonywanej czynności, przywraca równowagę i stabilizację całego ciała, rozwija myślenie twórcze, wzmacnia poczucie własnej wartości.poprzez ćwiczenia ruchowe, aktywujące mózg do optymalnego magazynowania i odzyskiwania informacji.

Metoda ta może być wykorzystywana dla skutecznego uczenia się, zarówno dziecka jak i osoby dorosłej, dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych jak i uczniów bardzo zdolnych.


Gimnastyka mózgu® ma zastosowanie w pracy z dziećmi:

 • które chcą poprawić funkcjonowanie umysłu (m.in. pamięć, koncentrację),
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
 • z deficytami uwagi, zaburzeniami zachowania (agresja, lęk),
 • nadpobudliwymi psychoruchowo.


Efekty regularnego stosowania (min. przez 4 tyg.) to m.in.:

 • pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z dysleksją, dysgrafią i dysortografią, ortografią,
 • poprawa koncentracji na wykonywanych zadaniach,
 • poprawa umiejętności wysławiania się, czytania, rozumienia, liczenia,
 • poprawa zapamiętywania cyfr, słuchania, formowania myśli, pisania,
 • zwiększanie zdolności manualnych,
 • odprężenie i relaks,
 • pomoc w łagodzeniu stresu.


Terapię prowadzi dyplomowany terapeuta i instruktor kinezjologii edukacyjnej licencjonowany przez Educational Kinesiology Foundation Ventura USA.