Analiza Składu Ciała

Podstawą sukcesu terapii dietetycznej jest właściwe zdiagnozowanie przyczyn powstałych dolegliwości (nadwaga, otyłość, nadciśnienie, miażdżyca, itp. ) Nowoczesna diagnostyka dietetyczna prowadzona w naszym gabinecie przez dyplomowanego dietetyka obejmuje:

 

Analiza Składu Ciała: zakres podstawowy

 • wywiad dietetyczny,
 • analiza zaburzeń metabolizmu: aminokwasów, białek roślinnych, zwierzęcych, cukrów prostych i złożonych, tłuszczy roślinnych, zwierzęcych - diagnostyka EAV,
 • analiza zaburzeń wchłaniania: białek roślinnych i zwierzęcych, tłuszczy roślinnych i zwierzęcych - diagnostyka EAV.

 

Analiza Składu Ciała: zakres dodatkowy

Opiera się na nowoczesnej bezinwazyjnej technice pomiaru, pozwalającej na postawienie prawidłowej diagnozy oraz wczesne wykrycie czy badana osoba należy do grupy ryzyka, zagrożonej chorobami cywilizacyjnymi.

Badanie dokładnie określa zawartość masy mięśniowej, tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, masę tkanki kostnej oraz zmierzy wiek metaboliczny.

Badania za pomocą analizatora są dużo precyzyjniejsze niż np. pomiary fałdu skórnego. Pozwalają na bieżąco kontrolować, czy dieta jest odpowiednia, czy odchudzanie nie przebiega zbyt szybko i nie powoduje utraty tkanki mięśniowej, czy organizm się nie odwodnił itd. W pewnym momencie odchudzania waga stabilizuje się, gdyż organizm ulega nawodnieniu. Badanie na analizatorze może wykazać, że tak naprawdę nastąpił spadek wagi, bo ubyło tkanki tłuszczowej, a utrzymująca się masa ciała wynika po prostu z większej ilości wody w organizmie.

 

Nowoczesna diagnostyka dietetyczna prowadzona w naszym gabinecie wykonywana za pomocą specjalistycznego sprzętu medycznego, opiera się na metodzie pomiaru - BIA (bioelektrycznej analizie impedancji). Pomiar wykonywany przez stopy i dotyczy analizy takich komponentów składu ciała jak:

 • Masa ciała [kg].
 • Wskaźnik BMI.
 • Zawartość tkanki tłuszczowej [%]. Procentowa zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie ustalana jest w stosunku do masy ciała. Ograniczenie poziomu tłuszczu w organizmie wykazuje, zmniejszenie ryzyka wystąpienia pewnych schorzeń, takich jak wysokie ciśnienie krwi, choroby serca, cukrzycy i nowotwory. Analizator Składu Ciała automatycznie porównuje zawartość tłuszczu w organizmie do wskazań prawidłowych.
 • Masa tkanki tłuszczowej [kg]. Analiza tego parametru pozwala ustalić czy spadek masy ciała nastąpił w wyniku utraty tłuszczu czy np. wody.
 • Masa tkanki beztłuszczowej [kg]. Przyrost masy beztłuszczowej można osiągnąć dzięki połączeniu odpowiedniego rodzaju aktywności fizycznej z dobrze dobraną do osoby i jej stylu życia zbilansowaną dietą. Dieta ta daje odpowiednią ilość energii i substancji odżywczych, a ćwiczenia dostarczają bodźca. Oba te czynniki umożliwiają mięśniom rozrost w optymalnym dla nich tempie.
 • Zawartość wody w organizmie [%]. Woda odgrywa istotną rolę w wielu procesach organizmu i występuje w każdej komórce, tkance i narządzie. Utrzymanie zdrowego poziomu wody zapewnia efektywne funkcjonowanie organizmu i zmniejsza ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych z tym związanych. Poziom wody w organizmie może naturalnie zmieniać się przez cały dzień i całą noc. Ciało ma tendencję do dehydratacji po długiej nocy stąd różnice w płynie między dniem i nocą. Jedzenie dużych posiłków, picie alkoholu, menstruacja, choroba, kąpiel mogą także powodować różnice w poziomie nawodnienia. Ważne jest, aby szukać długoterminowych zmian w całkowitej zawartości wody w organizmie i utrzymywać spójny, zdrowy procent wody w organizmie.
 • Masa mięśni [kg]. Ta funkcja wskazuje na zawartość masy mięśniowej w organizmie. Masa mięśniowa obejmuje mięśnie szkieletowe, mięśnie gładkie (takie jak mięśnie serca i przewodu pokarmowego) i wody zawartej w tych mięśniach. Wraz ze wzrostem masy mięśniowej, wzrasta zapotrzebowanie na energię, co pomaga w redukcji tkanki tłuszczowej i masy ciała w zdrowy sposób.
 • Masa tkanki kostnej [kg]. Funkcja ta oznacza ilość kości (poziom mineralny kości, wapnia i innych minerałów) w organizmie. Badania wykazały, że rozwój tkanki mięśniowej związany jest ze wzmocnieniem kości. Chociaż jest mało prawdopodobne aby zauważyć zmiany w strukturze kości, w krótkim okresie czasu, ale ważne jest utrzymanie zdrowych kości poprzez zrównoważoną dietę oraz ćwiczenia fizyczne.
 • Podstawowa przemiana materii [kcal]. Jest to minimalny poziom energii jaki organizm potrzebuje podczas odpoczynku, aby skutecznie funkcjonować. Aby prawidłowo funkcjonowały narządy układu oddechowego, układu krążenia, układu nerwowego, wątroba, nerki i inne. Około 70% kalorii spożywane na co dzień są zużywane dla podstawowej przemiany materii. Na podstawowe przemiany metaboliczne znacznie wpływa ilość mięśni, zwiększenie ich masy pomoże zwiększyć podstawową przemianę materii. Wyższy poziom przemiany materii powoduje zwiększenie zapotrzebowania na kalorie, przyczynia się do zmniejszenia ilości tkanki tłuszczowej. Niskie podstawowe tempo przemiany materii będzie utrudniała utratę tkanki tłuszczowej i całkowitą masę.
 • Całkowita przemiana materii [kcal]. Określa całodobowy wydatek energetyczny człowieka, na który składają się wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem organizmu (PPM, czyli oddychanie, praca serca itp.) oraz wydatki energetyczne związane z życiem codziennym, pracą zawodową, wysiłkiem fizycznym. Zużycie ilości energii dostosowane jest do poziomu aktywności.
 • Zawartość wisceralnej tkanki tłuszczowej. Ta funkcja pozwala na ocenę trzewnej tkanki tłuszczowej w organizmie. Trzewna tkanka tłuszczowa jest to tłuszcz, który jest zgromadzony wewnątrz jamy brzusznej, wokół najważniejszych organów w organizmie człowieka. Badania pokazują, że nawet jeśli masa ciała i tkanka tłuszczowa w organizmie pozostaje stała, z wiekiem następuje przesunięcie tkanki tłuszczowej w okolice brzucha. Zdrowy poziom tłuszczu trzewnego może zmniejszyć ryzyko wystąpienia pewnych chorób, takich jak choroby serca, wysokie ciśnienie krwi, wystąpienie cukrzycy typu 2.
 • Wiek metaboliczny.  Metabolizm to całokształt reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energii zachodzących w naszym organizmie. Wiek metaboliczny to obraz tego, ile nasz organizm ma lat oraz czy jego kondycja jest dobra, czy wręcz słaba. Wiek metaboliczny wskazuje wiek charakterystyczny dla naszego tempa metabolizmu. Parametry, które składają się na obliczenie wieku metabolicznego to: podstawowa przemiana materii, waga mięśni oraz ilość wody i tkanki tłuszczowej w organizmie.

Dobrze jest kontrolować wiek metaboliczny i znać skład własnego ciała. Takie informacje pozwolą na zastosowanie właściwej profilaktyki i diety, aby poczuć się młodziej i cofnąć swój zegar biologiczny. Jeśli wiek metaboliczny jest wyższy niż Twój rzeczywisty, musisz poprawić swoją podstawową przemianę materii. Zmiana diety, opartej na wynikach składu Twojego ciała oraz odpowiednie zwiększenie ilości i intensywności ćwiczeń, wytworzy w organizmie zdrowszą masę mięśniową, która w konsekwencji będzie spalała więcej kalorii, poprawiając ocenę wieku metabolicznego