Skip to content

gabinet@zwolenscy.pl

Kom.: 608 468 871 & 606 912 347

Jak działa biorezonans

lisc2

Opis

Terapie i testy w naszym gabinecie przeprowadza się przy użyciu najnowocześniejszego obecnie  sprzętu do biorezonansu BICOM®OPTIMA. Biorezonans to terapeutyczne oddziaływanie na organizm człowieka przy pomocy jego własnych drgań elektromagnetycznych.

biorezonator

Klienta podłącza się do aparatu, który zbierając z chorego narządu drgania elektromagnetyczne prawidłowe i patologiczne, odpowiednio je przetwarza. Drgania nieprawidłowe ulegają wygaszeniu, natomiast prawidłowe wzmocnieniu, po czym wracają one z powrotem do organizmu pacjenta.

 Podczas serii  zabiegów (terapie zdrowotne), terapii odczuleniowych (często 1 terapia = 1 alergen) zakłócone pole elektromagnetyczne chorego organu  “uczy się” drgać w sposób wyłącznie prawidłowy, co powoduje efekt terapeutyczny.

 Biorezonans można stosować jako terapię wspomagającą. Nie ma potrzeby przerywania czy rezygnowania z leczenia klasycznego (przy pomocy farmaceutyków). Obydwie formy pomocy pacjentom wzajemnie się uzupełniają.

W trakcie terapii dochodzi do uruchomienia oraz ewakuacji z tkanek nagromadzonych wcześniej toksyn. Proces ich usuwania zachodzi poprzez nerki, skórę i jelita. Zatem w przeciągu kilku godzin po zabiegu należy wypić ok. 1,5 wody ubogo mineralnej, niegazowanej aby ułatwić proces ich wydalania.

Analiza-biorezonansowa

Jak to działa?

Termin terapia biorezonansowa (BRT) został stworzony w 1987 na określenie “terapii drganiami własnymi organizmu pacjenta”. Jej twórcą jest niemiecki lekarz dr Franz Morell, który po raz pierwszy przedstawił możliwości jej zastosowania w 1977. Pierwszy aparat biorezonansowy został skonstruowany przez inż. Rasche, zięcia dra Morella, i nazwany MORA. W niemieckim Institut für Regulative Medizin (Regumed, dawniej: Brügemann Institut) opracowano sterowane komputerowo urządzenie do diagnostyki i terapii biorezonansowej pod nazwą BICOM (nazwa powstała od terminu “Bio-Communication”).

W terapii wykorzystuje się istniejące w organizmie człowieka i wokół niego drgania elektromagnetyczne (biosygnały), które są nadrzędne w stosunku do procesów biochemicznych i nimi sterują.

TESTY_ALERGICZNE_TEKST

 Przeciwwskazania do terapii i diagnostyki biorezonansowej:

  • rozrusznik serca,
  • implant elektroniczny np. implant słuchu,
  • ciąża (przeciwwskazanie tylko do terapii)

Poza fizjologicznymi (harmonicznymi) drganiami elektromagnetycznymi w organizmie człowieka istnieją również drgania patologiczne (dysharmoniczne). Drgania fizjologiczne sterują reakcjami chemicznymi, procesami rozwojowymi, regeneracyjnymi i koordynują przemiany materii oraz wydzielania hormonalnego, zaś patologiczne odgrywają rolę zakłócającą, wywołaną np. obciążeniem ustroju toksynami, zranieniami, infekcjami, niewyleczonymi chorobami, szkodami jatrogennymi. Sumę drgań fizjologicznych i patologicznych określa się mianem drgań własnych organizmu człowieka. Spektrum tych drgań rozciąga się od ekstremalnie długich po bardzo krótkie fale. Ponieważ drgania własne organizmu mają naturę elektromagnetyczną można je wychwycić, zarówno z powierzchni skóry, jak i z tkanek oraz narządów, za pomocą specjalnych elektrod (efekt antenowy) i za pomocą przewodu doprowadzić do urządzenia terapeutycznego. Drgania te są przetwarzane dzięki nowoczesnej elektronice (aparat BICOM) w drgania terapeutyczne, przy czym nie są dodawane inne lub technicznie wytworzone częstotliwości. Drgania terapeutyczne przekazywane są z powrotem z urządzenia do organizmu, przy czym częstotliwości harmoniczne są sprzęgane dodatnio (dodatnie sprzężenie zwrotne) a dysharmoniczne ujemnie, a więc inwertowane (ujemne sprzężenie zwrotne).

Naturoterapie stosowane przez nasz gabinet nie zastępują konsultacji i pomocy lekarskiej. Wszelkie decyzje w kwestiach zdrowia należą do lekarza prowadzącego leczenie. Kontaktuj się często ze swoim lekarzem prowadzącym.

Anna 608 468 871

Lech 606 912 347

© Copyright zwolenscy.pl – wszelkie prawa zastrzeżone – realizacja Vebi.pl

Naturoterapie stosowane przez nasz gabinet nie zastępują konsultacji i pomocy lekarskiej. Wszelkie decyzje w kwestiach zdrowia należą do lekarza prowadzącego leczenie. Kontaktuj się często ze swoim lekarzem prowadzącym.

Anna 608 468 871

Lech 606 912 347 

Sonia 788 826 711
 

© Copyright zwolenscy.pl – wszelkie prawa zastrzeżone – realizacja phenterprise

Polityka prywatności